Jan Sebastian Pelczar

Porady bp. Pelczara dla młodych księży

Porady bp. Pelczara dla młodych księży

Udostępnij:

Do moich rąk trafił czwarty numer “Biuletynu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. Muszę przyznać, że z periodykiem tym spotykam się po raz pierwszy. Dokładna lektura potwierdza pierwsze pozytywne wrażenie, jakie sprawiają okładka i layout pisma – jest eleganckie w formie, fachowo redagowane oraz ciekawe w treści. Godne uwagi są co najmniej dwa artykuły. Autorka pierwszego (pt. “Galicyjski poradnik dla osób duchownych…”), Izabela Wodzińska, szczegółowo omawia napisaną przez bp. Józefa Sebastiana Pelczara i wydaną w 1900 roku, kiedy został ordynariuszem diecezji przemyskiej,  książkę zatytułowaną Medycyna pasterska. W drugim Arkadiusz S. Więch przybliża zjawisko z historii Żydów o nazwie księgi pamięci. Oba…

Udostępnij: