Łemkowie, choć nigdy nie wystąpili przeciw Polsce, doznali wiele krzywd od komunistycznych władz. Dzieje tej grupy etnicznej przypomina Marek A. Koprowski w książce „Łemkowie. Losy zaginionego narodu”. Marek