Ktoś mógłby zadać pytanie, po co pisać o mniejszościach narodowych, zawracać sobie głowę jakimiś Łemkami? Książka Antoniego Kroha Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie daje wyraźną odpowiedź: obcy są