Koliwszczina

Okrutni i źli Polacy w sowieckim kinie

Okrutni i źli Polacy w sowieckim kinie

Udostępnij:

Polacy w kinie  sowieckim byli przedstawiani z reguły źle i karykaturalnie jako głupi, dumni i okrutni ludzie. Kinowy obraz Polski zawsze był wypadkową polityki wschodniego imperium wobec naszego państwa, uznawanego przez Moskwą od 1920 roku do połowy lat 30. za najważniejszego wroga. Większość sowieckich filmów podejmujących polską tematykę wiązała się z ukraińskimi zagadnieniami. O tym wszystkim można przeczytać w arcyciekawym artykule rosyjskiego historyka Borysa W. Sokołowa Obraz historii Polski w kinie sowieckim (1922-1992), zamieszczonym w dwumiesięczniku Arcana (6/2017). Pierwotnie tekst został wygłoszony podczas III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w październiku 2017 roku w Krakowie. Pierwszym sowieckim filmem zawierającym wyraźnie…

Udostępnij: