Pod względem gatunkowych oczekiwań w filmie Verhoevena więcej odnajdziemy elementów mieszczańskiej satyry i groteski  niż emocjonującego dreszczowca. Reżysera Paula Verhoevena miłośnikom kina nie trzeba przedstawiać. Karierę zaczął w