#Historia

Prof. Jan Żaryn o roku 1939

Prof. Jan Żaryn o roku 1939

Udostępnij:

Wśród wielu książek wydanych z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej warto zauważyć pracę Jana i Małgorzaty Żarynów Rok 1939. Od beztroski do tragedii. Książka ma formę kalendarium z wieloma cytatami i ilustracjami dobrze obrazującymi tragiczny przełom dla zachodniej cywilizacji, jakim był wybuch wojny. Tego typu wydawnictwa można czytać na wiele sposobów, linearnie albo wyrywkowo, niemniej całość daje jednoznaczną ocenę tamtych wydarzeń. Politycy mocarstw zachodnich mimo sprzeciwu swoich społeczeństw dobrowolnie włożyli głowę w paszczę bestii nie próbując jej poskromić w odpowiednim momencie, jedynie uspokoić rzucając na żer kolejne państwa: Austrię, Czechosłowację, Polskę. Autorzy piszą, że na przełomie 1938 i…

Udostępnij:
Orlęta lwowskie, bohaterscy poprzednicy powstańców warszawskich

Orlęta lwowskie, bohaterscy poprzednicy powstańców warszawskich

Udostępnij:

Lektura albumowej książki prof. Wojciecha Roszkowskiego Orlęta Lwowskie pozwala zrozumieć, dlaczego młodzi obrońcy miasta w latach 1918-19 stali się trwałym elementem polskiej tradycji niepodległościowej. W październiku 1918 roku polskie siły zbrojne we Lwowie były bardzo osłabione w wyniku udziału mężczyzn w walkach na frontach I wojny światowej. W mieście przeważały kobiety, młodzież i osoby starsze. Pierwszy sformowany oddział Polskiej Organizacji Wojskowej pod komendą por. Ludwika de Laveaux liczył zaledwie ok. 300 zaprzysiężonych żołnierzy, w tym 40 kobiet i 80 gimnazjalistów. Mimo że Polacy stanowili większość mieszkańców Lwowa, pod względem militarnym byli słabsi. Pierwsze oddziały ukraińskich spiskowców pod komendą poety Dmytro…

Udostępnij:
Rosja już w XIX wieku wiedziała, jak sprowokować „wojnę polsko-polską”

Rosja już w XIX wieku wiedziała, jak sprowokować „wojnę polsko-polską”

Udostępnij:

W krakowskim dwumiesięczniku Arcana (145-146/2019) ukazał się arcyciekawy artykuł dr. hab. Henryka Głębockiego na temat rosyjskich planów  wzniecenia w 1864 roku podczas Powstania Styczniowego konfliktu między dwoma polskimi frakcjami – „białymi” i „czerwonymi”.  Wielką prowokację wymyślił generał major Iwan Liprandi. Władze carskie nie wdrożyły w życie pomysłu Liprandiego, jednak – jak dowodzi historyk – zaproponowana przez super szpiega metoda była z powodzeniem stosowna w późniejszym okresie przez władze sowieckie i nie tylko. Henryk Głębocki specjalizuje się w dziejach Europy Wschodniej, Imperium Rosyjskiego i sowieckiego i historii PRL, jest naukowcem o poważnym dorobku. O Głębockim zrobiło się głośno w listopadzie 2017,…

Udostępnij:
Niemcy prymusem pamięci o Holocauście?

Niemcy prymusem pamięci o Holocauście?

Udostępnij:

O polityce kanclerza Helmuta Kohla prowadzonej w obronie prestiżu „nowych” Niemiec w kontekście amerykańskiej pamięci o Holocauście pisze historyk Jacob S. Eder w ważnej także z polskiego punktu widzenia książce Lęk przed Holocaustem. Republika Federalna Niemiec a amerykańska pamięć o Holokauście od lat 70. XX wieku.Wydana nakładem Instytutu Pileckiego w Warszawie praca ma szansę stać się lekturą obowiązkową dla naszych specjalistów zajmujących się polityką historyczną i dyplomacją kulturalną państwa, gdyż jej autor dokładnie opisuje, ile pieniędzy, zabiegów i subtelnych metod wymagają te dziedziny władzy. Jacob S. Eder sięgnął do licznych źródeł i dokumentów, także utajnionych, i drobiazgowo odtwarza zmagania kanclerza…

Udostępnij:
„Dwunasty człowiek”: patriotyzm po norwesku [TV, VOD]

„Dwunasty człowiek”: patriotyzm po norwesku [TV, VOD]

Udostępnij:

Norweski dramat wojenny Dwunasty człowiek (2017) pokazuje, jak powinno wyglądać sprawnie i czytelnie opowiedziane kino historyczne. Za kamerą stanął uznany skandynawski reżyser Harald Zwart, który zdobył spore doświadczenie w Hollywood kręcąc filmy gatunkowe, m.in. „O czym marzą faceci” i „Karate Kid”. W rodzinnym kraju spożytkował swoje umiejętności przy „Dwunastym człowieku”, opowieści o operacji wywiadowczej Martin Red. W marcu 1943 roku Brytyjczycy wysłali do okupowanej przez Niemców Norwegii przeszkolonych przez siebie dwunastu komandosów. Mieli  zniszczyć niemiecką wieżę kontroli lotów w Bardufoss i zorganizować grupy oporu w Tromsø. Misja się nie powiodła. Komandosi po przypłynięciu do Norwegii nawiązali kontakt z nieodpowiednią osobą,…

Udostępnij:
AK trwa w ruinach… Pisarze o Powstaniu Warszawskim

AK trwa w ruinach… Pisarze o Powstaniu Warszawskim

Udostępnij:

Przed kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego sięgnąłem po niecodzienne literackie świadectwo – „Dzienniki z Powstania Warszawskiego” (2004). Wydawca (LTW) pomieścił  w zbiorze bardzo osobiste teksty cywilnych świadków powstańczego piekła, a dokładnie pisarzy należących do przedwojennej elity. Żaden z nich, z wyjątkiem Leopolda Buczkowskiego, nie krytykuje dowództwa AK za decyzję o Powstaniu. Wszyscy natomiast wyrażają wdzięczność chłopcom i dziewczętom z AK za bohaterski bój. Wdzięczność naszym „żołnierzykom”, jak pisze Buczkowski. Dziennik autora takich późniejszych literackich dokonań, jak Czarny potok i Kąpiele w Lucca, nosi tytuł Powstanie na Żoliborzu, co oznacza, że Buczkowski śledził walki z bliska, żyjąc, czy też wegetując w…

Udostępnij:
Okrutni i źli Polacy w sowieckim kinie

Okrutni i źli Polacy w sowieckim kinie

Udostępnij:

Polacy w kinie  sowieckim byli przedstawiani z reguły źle i karykaturalnie jako głupi, dumni i okrutni ludzie. Kinowy obraz Polski zawsze był wypadkową polityki wschodniego imperium wobec naszego państwa, uznawanego przez Moskwą od 1920 roku do połowy lat 30. za najważniejszego wroga. Większość sowieckich filmów podejmujących polską tematykę wiązała się z ukraińskimi zagadnieniami. O tym wszystkim można przeczytać w arcyciekawym artykule rosyjskiego historyka Borysa W. Sokołowa Obraz historii Polski w kinie sowieckim (1922-1992), zamieszczonym w dwumiesięczniku Arcana (6/2017). Pierwotnie tekst został wygłoszony podczas III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w październiku 2017 roku w Krakowie. Pierwszym sowieckim filmem zawierającym wyraźnie…

Udostępnij:
“Kalendarium Rzeszowa 1918-1939”. Ważna książka na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

“Kalendarium Rzeszowa 1918-1939”. Ważna książka na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Udostępnij:

W rzeszowskich bibliotekach szkolnych, uczelnianych i publicznych dostępna jest książka dwóch historyków Tadeusza Ochenduszko i Janusza Kujawy Kalendarium Rzeszowa 1918-1939, będąca kontynuacją pozycji tego pierwszego autora z 2006 roku – Dzieje Rzeszowa do 1918 roku. Kalendarium. Publikacja ma charakter przeglądowo-encyklopedyczny i jest wzorowana na najlepszych tego typu krajowych wydawnictwach. Krótkie notki  porządkują  historię miasta z okresu międzywojennego we wszystkich dziedzinach życia społeczno-ekonomicznego, kulturalnego, politycznego i wojskowego. W chronologię wydarzeń wplecione są, wg dat urodzin, biogramy ważnych dla historii miasta osób. Co ważne, autorzy uwzględnili po raz pierwszy wiele danych z obszaru dziejów sądownictwa, poczty polskiej i kolei w Rzeszowie. Terytorialnie…

Udostępnij:
2 of 6
123456